Du er logget inn med Dramakortet. ✅

ENSEMBLET

Portrettbilde av Øystein Martinsen.

Øystein Martinsen

Ragnhild Arnestad Mønness

Portrettbilde av Espen Reboli Bjerke.

Espen Reboli Bjerke

Portrettbilde av Nina Ellen Ødegård.

Nina Ellen Ødegård

Portrettbilde av Mari Strand Ferstad.

Mari Strand Ferstad

Portettbilde av Ragnhild Tysse.

Ragnhild Tysse

Portrettbilde av Leo Magnus de la Nuez

Leo Magnus de la Nuez

Portrettbilde av Mareike Wang.

Mareike Wang

Anders Dale

Portrettbilde av Svein Solenes.

Svein Solenes

Portrettfoto av Helga Guren.

Helga Guren

portrettbilde av Ingrid Rusten.

Ingrid Rusten

Portrettbilde av Espen Hana.

Espen Hana

Portrettbilde av Marianne Holter.

Marianne Holter

Portrettbilde av Glenn André Kaada.

Glenn André Kaada

Even Stormoen

GJESTESKUESPILLERE

Portrettfoto av Christian Greger Strøm.

Christian Greger Strøm

Portrettbilde av Mikael Olsson.

Mikaell Olsson

Portrettbilde av Cato Skimten Storengen.

Cato Skimten Storengen

Portrettbilde av Matias Kuoppala.

Matias Kuoppala

Portrettbilde av Penda Faal.

Penda Faal

Portrettbilde av Bhkie Male.

Bhkie Male

Portrettbilde av Anna Ladegaard.

Anna Ladegaard

Kim Fairchild

Portrettbilde av Jonas Fuglevik Urstad.

Jonas Fuglevik Urstad

I PERMISJON