Hopp til hovedinnhold

Du er logget inn med Dramakortet. ✅

Svart-hvitt bilde av medlemmer i Barne- og ungdomsteatret før i tiden

Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater

Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater

Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater

Barneteatret ble startet i 1957 av Bjørn Endreson, som var teatersjef ved Rogaland Teater i perioden fra 1960 til 1970. Etter ham ledet Edit Ottosen Barneteatret i perioden fra 1963 til 1970. Fra 1970- 1973 var Sverre Bentzen, Elsa Nordvang, Carl Chr. Thorsen og Per Egil Hovland engasjert. Elsa Nordvang ledet videre Barneteatret fra 1973 frem til 2002, da Bjørn Ravn Carlsen overtok som Barneteatersjef.

Barneteatret har siden starten vært et meget populært kulturtilbud med medlemmer fra hele Stavanger-regionen, og har med årene blitt en av hjørnesteinene i regionens kulturliv. Virksomheten består i hovedsak av klubbaktiviteter for barn og unge som er interessert i teater, samt en større oppsetning hvert år. I Barneteaterklubben undervises det ukentlig i stemmebruk, sang, dans, improvisasjon, miming, scenekamp og generell skuespillerteknikk.

Unik i Europa

Til de årlige oppsetningene rekrutteres barn fra klubben til å spille alle rollene, mens det øvrige produksjonsapparatet er 100% profesjonelt. Vår modell er, så vidt vi er klar over, unik i Europa. Til en oppsetning engasjeres det sceneinstruktør, scenograf, kostymedesigner, komponist, musikere, maskør m.m. Oppsetningene utgjør en vesentlig del av Rogaland Teaters formidlingsaktivitet.

Interesse

Barneteatervirksomheten har bidratt til å øke interessen for teater blant unge i Rogaland, og i de senere år er virksomheten gradvis utvidet til å omfatte et eget tilbud til ungdomsgruppen. Denne gruppen startet med oppsetningen ”Ungdoms Jeppe” i 2000, og har senere fortsatt med årlige oppsetninger, noe som førte til at vi i 2002 skiftet navn til Barne- og ungdomsteatret også kalt BUT. Rogaland Teater fikk også i 2003 Stavangers gamle turnhall i gave fra fylket den har så blitt restaurert og åpnet i 2007 og er nå blitt BUT sin hovedbase.

Teater som kunstform

Gjennom vårt klubbtilbud og deltagelse i våre årlige produksjoner lærer medlemmene i Barne- og ungdomsteatret om teater som kunstform innenfor profesjonelle rammer. De får møte et profesjonelt apparat og får delta i prosessen fram til ferdig forestilling. Barne- og ungdomsteatret rekrutterer på denne måten framtidens teaterpublikum, og det fungerer også som et springbrett for mange unge som vil arbeide videre med teater eller andre kulturuttrykk.

Talentfabrikk

Det finnes en rekke eksempler på tidligere medlemmer som i dag jobber innen teatermaskering, tv- og filmproduksjon, musikk, dramaturgi og regi, samt som skuespillere innen teater og film. Flere av disse har gjort seg bemerket i landets kulturliv, og mange har siden kommet tilbake til Rogaland Teater.

Karriere

Vi kan også nevne at flere av byens ”næringstopper” har hatt en karriere i BUT. De læringsprosessene man gjennomgår ved bruk av våre modeller har vist seg å være nyttige i alle typer arbeid. Hos oss får de unge anledning til å realisere sitt kreative potensiale, og lærer selvstendighet og ansvarsfølelse i samspill med andre.