Sponsor – tygg på ordet. Hva forbinder du med det? Tenker du på store virksomheter som strør penger over et veldedig formål for å kunne smykke seg med en god gjerning?

Tekst: Anja Fremo | Foto: Stig Håvard Dirdal

Eller tenker du, som sponsoransvarlig på Rogaland Teater, Marianne K. Bjørkelund, på sponsing som kommunikasjon gjennom lidenskap?

-Man må kjenne hjertet slå litt ekstra for dem man skal samarbeide med, mener Marianne K. Bjørkelund.

I ti år har hun vært sponsoransvarlig ved Rogaland Teater. Og nå om dagen er hun ekstra glad. Alle teaterets sponsorer, eller samarbeidspartnere, som det heter, har nemlig fornyet avtalene sine. Til tross for usikre tider gjennom fjoråret, ble de med videre. Og en helt flunkende ny avtale om samarbeid er inngått med Scandinavian Fittings & Flanges ved Tore Christiansen. (Se egen sak)

Må skaffe mer av pengene selv

-Alle skal ha igjen for sponsormidlene. Jeg håper og tror våre samarbeidspartnere har vært fornøyd. For meg er det viktigste at sponsorene får mer tilbake for pengene sine enn det de forventer, sier Bjørkelund. Samtidig skal samarbeidet bidra til å oppfylle partenes overordnede markedsmål og strategier.

Teatrene og andre kulturinstitusjoner møter stadig høyere krav om egeninntjening fra det offentlige. Forventningene er store til at næringslivet skal bidra med penger som gjør at kulturlivet kan holde høy kvalitet og tilby stor bredde.

Hvert år får Rogaland Teater om lag 4 millioner kroner fra sine ti samarbeidspartnere. Det er viktige penger, selv om det er en relativt liten del av teaterets totalbudsjett på 100 millioner kroner. Men når man vet at en normalt godt besøkt forestilling på hovedscenen må regne med å koste minst 1 millioner kroner mer enn den kan ta inn i billettinntekter, er det lett å forstå at sponsorinntektene betyr mye for den kunstneriske friheten.

Å nå ut med teater

-Ledelsen vår her på teateret er inkluderende. De ser verdien av å samarbeide med næringslivet. Ja, det opplever jeg at hele huset gjør, mener Marianne K. Bjørkelund.

Teateret tar alltid utgangspunkt i kjerneproduktet, nemlig det kunstneriske. Og kanskje derfor, synes hun det er lett å spørre skuespillere om å stille opp hvis noen av sponsorene har spesielle ønsker og behov.

-Velviljen er stor. Vi er et ja-hus og vi har en kultur for å stille opp og glede andre. Målet er alltid å få teater ut til folket.

Pengene sponsorene bidrar med, er selvsagt viktige. Men nesten like viktig er muligheten det gir teateret å nå ut til nye publikummere og ambassadører.

Skreddersøm

OBOS-samarbeidet sørger for rabatterte billetter til tusenvis av medlemmer.
OBOS skal utvikle byer og steder. Men i tillegg til å bygge boliger og næringseiendommer, er vi også opptatt av livet mellom husene. Vi mener en by med et rikt kulturliv er et godt sted å by. Ved å spille på lag med Rogaland Teater, gir vi gode opplevelser til våre medlemmer, sier sponsorrådgiver Hege Irene Asplund som er ansvarlig for avtalen med teateret i OBOS.

Fordelsprogrammet er blant de største i landet. -Vi vet at medlemsprogrammet har fått nye publikummere til å prøve teater. Vi er overbevist om at noen har blitt provosert, noen har grått og noen har ledd, men få har stilt seg likegyldig til opplevelsen i teateret. Da har kunsten hatt sin misjon, mener Asplund.

Gjennom teaterets samarbeidsavtale med Lyse har flere hundre heldige skoleelever fått oppleve teater hver sesong i tre år. I 2021 viderefører OBOS dette prosjektet og skal tilby teateropplevelser gjennom det såkalte billettfondet. To ganger i året kan lærerne søker om billetter til sin klasse og teateret tilbyr pedagogisk opplegg for elevene som kommer.

-Vi skreddersyr avtaler som passer hver enkelt samarbeidspartner. Det er ikke hyllevare og standardkontrakter. Vi definerer felles målsettinger for hva vi ønsker å oppnå sammen. Når vi inngår en avtale, vet vi at vi har et felles verdigrunnlag, respekt for hverandre og vil hverandre vel, forteller Marianne K. Bjørkelund.

Lunsj på hovedscenen

Gjensidig utveksling av kompetanse kan være en del av et samarbeid. Teknologibedriften Bouvet har lært om kreativitet og det å jobbe sammen mot en absolutt deadline. Tilbake har Rogaland Teater fått spesialtilpasset programvare som har gitt teateret større kunnskap om publikummet sitt.

Samarbeidet med Viking og Folkehallene representerer noe helt spesielt. -Jeg tror vi er det eneste teateret i landet som har et slikt kultur – idrett-samarbeid. Partene når ut til hverandres publikummere og nettverk, vi får positiv omtale som blir lagt merke til. Viking har blant annet årlige familiedag for sine samarbeidspartnere hos oss.

-Vi syr det til. Min jobb er hele tiden å tilrettelegge for å få til aktiviteter som passer best til den enkelte sponsor.

Mye er mulig ved å tenke kreativt. Og kreativitet ligger i beinmargen på et hvert teater. Samarbeidspartnere har hatt styremiddag på malersalen eller lunsj på hovedscenen. Noen har fått hjelp til å improvisere fram en egen forestilling, men mange er også godt fornøyd med en kikk inn i kulissene, eller en inspirerende prat med skuespillere og teatersjef før en forestilling. -Vi reiser også ut med kunstneriske og musikalske innslag til våre partnere, når anledningen byr seg. Hos våre venner i Conoco Phillips har dette blitt en tradisjon, spesielt når vi har teaterkonsert på repertoaret, forteller Marianne K. Bjørkelund.

Prisvinnende trekantsamarbeid

Repsol har et spesielt, og nå prisbelønnet, samarbeid med Rogaland Teater. Eller rettere sagt, med både teateret og Kirkens Bymisjon. Trekantsamarbeidet har gjort teater tilgjengelig for brukerne av Bymisjonen. Samarbeidet ble utpekt som «Årets perle» av Sponsor- og Eventforeningen. (Se egen sak)

Marianne K. Bjørkelund slår fast et viktig prinsipp: -Sponsorsamarbeidet skal ikke gripe inn i kunsten.

Det opplever hun at sponsorene har stor forståelse for. De har et genuint ønske om å bidra, mener hun. Best fungerer det ofte når initiativet kommer ut fra et kunstnerisk ønske og behov. Da hender det også at Marianne K. Bjørkelund går ut og får til egne avtaler for en enkelt forestilling eller frittstående prosjekter. Sandnes Sparebank er en av teaterets viktigste bidragsytere. -De verdsetter fruktbare og skapende initiativ, forteller Marianne.

Det siste samarbeidsprosjektet mellom Sandnes Sparebank og teateret er en kjærlighetserklæring som varer lenge. Den poetiske dokumentarfilmen «Teaterdøgnet» ble realisert på vårparten i 2020.

Teateret ønsket å fortelle et stort publikum mer om hva som skjer innenfor veggene i et magisk teaterhus. -Vi ønsker å vise mer av sjelen vår, kompleksiteten, mangfoldet og menneskene som jobber her for å skape levende kunst for alle.

En annen verdi med «Teaterdøgnet» er å øke engasjementet rundt et nytt teaterhus for framtiden, forteller Marianne K. Bjørkelund.

-Det har blitt en visuell fortelling som gir publikum et innblikk i noe det er nesten umulig for utenforstående å få ta del i til vanlig.

Filmen er laget av filmskaper og regissør Arild Østin Ommundsen. Han omtaler filmen som «et kjærlighetsbrev til Rogaland Teater». «Teaterdøgnet» ligger tilgjengelig på teaterets nettsider.

Døren er åpen – for den rette

Bjørkelund er ikke på jakt etter flest mulig sponsorer. Hun søker dem som har et langsiktig perspektiv og ser på samarbeidet som et klokt strategisk valg. Bedrifter som vil bygge stolthet blant sine ansatte ved å bidra til kulturlivet i byen, de som ønsker å gjøre spillerommet større sammen med teateret! Teatret og kunsten har en verdi som kan åpne for nye perspektiver og uendelig mye skaperkraft.

-Vi skal ha eksklusivitet i våre sponsorsamarbeid og jobber tett med bedrifter i ulike bransjer. Om vi skulle fri til noen nå, ville det vært veldig spennende å få en aktør i entreprenør- eller byggebransjen med på laget. Der ville det vært et stort potensiale for begge parter, mener sponsoransvarlig ved Rogaland Teater Marianne K. Bjørklund som minner om at for henne er sponsing altså å kommunisere med hjertet og gjennom lidenskap.