Psykolog Frode Thuen svarer

Jeg og min mann har hatt et godt forhold. Vi har to deilige barn, gode jobber og et flott hus. Men nå er forholdet vårt begynt å knirke voldsomt i sine sammenføyninger. Vi krangler, vi rakker ned på hverandre og kommunikasjonen er gått i stå. En kveld sto hans eks-kjæreste på døra. Hun var blitt dumpet av kjæresten og ba om å få overnatte hos oss. Og min mann svarte selvsagt ja! Er dette innafor? Har jeg grunn til å være sjalu og bør jeg være mistenksom på eksens motiv?

SVAR:

Nei, dette er absolutt ikke innafor! Tvert imot – her har både din mann og hans eks-kjæreste opptrådt svært uheldig, tenker jeg. Hun burde selvfølgelig ikke bare ha dukket opp på døren og bedt om å få overnatte hos dere. Og når hun likevel gjør det, burde han naturligvis ikke ha svart ja, uten å avklare med deg. Jeg kan derfor godt forstå om du føler deg opprørt over dette. Men om du har grunn til å være sjalu, og om du bør være mistenksom på eksens motiv – er ikke like opplagt. Før jeg går nærmere inn på det, vil jeg zoome ut et øyeblikk, og rette blikket mot hva eks-partnere generelt kan gjøre med et parforhold.

Utgangspunktet er at folk kan ha veldig forskjellig forhold til sine eks-partnere. Noen hater dem, mens andre elsker dem – bokstavelig talt, men de fleste vil si at følelsene deres for eventuelle ekser ligger et eller annet sted mellom disse ytterpunktene. Og hvor nært forhold man har til en eks, vil – i alle fall delvis, også ha betydning for hvordan nåværende partner opplever denne relasjonen. Også her er vi veldig forskjellige. Noen synes det er helt greit at den andre har tett kontakt med sine ekser, mens andre tolererer knapt nok noe kontakt. Og igjen befinner de fleste seg et sted imellom – fra full aksept til ingen aksept.

Ekspartnere kan uansett utgjøre et uromoment, og noen ganger en direkte trussel mot parforholdet. Det er særlig to typer utfordringer som kan gjøre seg gjeldende – enten knyttet til at det er mye konflikter med en eks, eller at det er mye kontakt med vedkommende. Og av og til er begge deler i spill på en gang.

De typiske konfliktene handler gjerne om barna – hvem de skal bo fast hos, hvor mye tid de skal tilbringe sammen med hver av foreldrene, eller hvordan samværsordningene skal organiseres. Eller man krangler om økonomiske spørsmål knyttet til barna. Det er stort sett slike konflikter skilte foreldre bringer inn for domstolen, hvor de blir omtalt som foreldretvister. Når utfordringene derimot handler om at det er mye kontakt med en ekspartner, er det gjerne fordi den nåværende partneren synes at det blir altfor mye kontakt, og at eksen får for stor plass i parforholdet og familien. Ikke nødvendigvis fordi man føler seg sjalu eller usikker – selv om det også er vanlig, men kanskje vel så mye fordi man stadig vekk må tilpasse seg og ta behov og hensyn til eks-partnerens ønsker Hvilket lett kan gi opphav til irritasjon og frustrasjon.

Den førstnevnte typen utfordringer skaper ofte samhold innad i parforholdet, ved at man har en felles ytre fiende. Men det er likevel ikke alltid slik. Noen ganger oppfatter og reagerer partene veldig ulikt på denne ytre fienden, og da vil det også kunne skape splid mellom partene. Og uansett vil konflikter med en ekspartner utgjøre en stressfaktor og belastning som i lengden kan tære på forholdet. Når det gjelder utfordringer knyttet til for mye kontakt med en eks, ligger det for øvrig i sakens natur at disse vil skape splid innad i parforholdet. Derfor er denne typen utfordringer som regel mer skadelig for kjærligheten og samhørigheten i et parforhold, enn de typiske foreldrekonfliktene.

I innlegget ditt skriver du ingenting om relasjonen din mann har til sin eks, og heller ikke noe om hvordan du opplever denne relasjonen. Derfor er det vanskelig å vurdere om du trenger å være sjalu, eller hva som var hennes motiv for å oppsøke dere da hun ble dumpet av kjæresten. Ut fra det du skriver, er det heller ikke klart for meg om parforholdet deres har «begynt å knirke voldsomt i sine sammenføyninger» som et resultat av at hun dukket opp på døren og ville overnatte. Eller om forholdet deres hadde kommet inn i et dårlig spor forut for denne hendelsen. Men jeg vil kanskje tro at det var hennes plutselige inntreden i deres hjem som satte i gang en veldig negativ utvikling mellom deg og din mann.

Hvis jeg fortsetter å spekulere, vil jeg dessuten anta at det har vært en del kontakt mellom din mann og hans eks forut for denne hendelsen. Hvis ikke, ville hun neppe ha dukket opp på døren deres den dagen, tenker jeg. Kan det også ha vært tettere kontakt mellom dem enn du har følt deg komfortabel med, og at det som skjedde ble dråpen som fikk begeret til å renne over for deg? Om du tidligere har klart å håndtere eventuelle spenninger knyttet til relasjonen deres på en ok måte, er det i alle fall forståelig om det ikke har vært like lett å takle denne situasjonen.

Uansett, når det først skjer noe kritisk i en situasjon som fra før er litt betent og vanskelig, er det lett for at partene kommer inn i et spor hvor man begynner å spille hverandre dårlig, heller enn å spille hverandre god, og at man blir fanget i en vond sirkel. Så når du skriver følgende; «Vi krangler, vi rakker ned på hverandre og kommunikasjonen er gått i stå», vil jeg tro at det kanskje er uttrykk for at dere har kommet inn i en slik negativ prosess – som følge av situasjonen med din manns eks. Kan du gjenkjenne det?

Slik du beskriver kommunikasjonen mellom deg og din mann, høres det under alle omstendigheter ut som om utfordringen i første omgang er å prøve å komme ut av det sporet dere har kjørt dere fast i. For så lenge kommunikasjonen har gått i stå, er det vanskelig å avklare hva som faktisk ligger til grunn for at eksen hans kom på døren deres da hun ble dumpet av kjæresten, og for at din mann valgte å sleppe henne inn uten å ta det opp med deg.

Så her trenger dere begge å ta et skritt tilbake, og prøve å få til en dialog om hvordan dere har begynt å snakke til hverandre, og hva som skal til for å komme ut av det negative sporet. Noen ganger kan det være mye å vinne på å skifte fokus fra innhold til form – fra det man er uenig om til hvordan man snakker om uenighetene. Det forutsetter at begge parter er villig til det, og klarer å sette selve stridstemaet på pause en stund. Da vil man ofte oppleve at dialogen blir mindre preget av angrep og forsvar, og mer av at man prøver å komme hverandre i møte.

Dette gjelder antakelig også i deres tilfelle. Og hvis dere virkelig klarer å snakke mer konstruktivt om det som skjedde, og hva det betyr, vil det forhåpentligvis komme frem at din manns handlemåte ikke var uttrykk for manglende lojalitet eller trofasthet, selv om han opplagt opptrådte tankeløst i denne konkrete situasjonen. Dermed vil kanskje også sjalusien avta eller forsvinne. Kanskje er det også grunn til å håpe på at han vil skjønne mer av hvorfor dette ble så vanskelig for deg. Og i beste fall vil dere da klare å komme ut av den vonde sirkelen. I så fall spiller det kanskje ikke så stor rolle hvilket motiv eksen hans hadde eller har. For da vil dere forhåpentligvis igjen føle dere som et team som står samlet, uansett hva hun egentlig ønsket å oppnå med å dukke opp på døren deres den dagen.