Sponsoransvarlig Hege Irene Asplund i OBOS synes derfor de vel 50 millioner kronene selskapet bidrar med til kultur landet rundt hvert år, er vel anvendte penger. I ti år har Rogaland Teater vært en av OBOS samarbeidspartnere.

Tekst: Anja W. Fremo | Foto: Moment Studio

-Vi tenker nasjonalt og agerer lokalt. OBOS skal gi tilbake til medlemmene våre og til samfunnet. Vi er opptatt av å bidra til å skape gode byer å bo i. Da er kultur og idrett viktig. Alle trenger mat på bordet, vegger rundt seg og tak over hodet for å leve gode liv. Det er basale behov. OBOS bygger boliger, men i tillegg er vi opptatt av livet mellom husene, sier Hege Irene Asplund.

-En muffins kan være grei, men først når den får glasur, blir den virkelig god, er hennes bilde på hva kulturopplevelser betyr i tilværelsen.

Billett med rabatt

Samarbeidet mellom Rogaland Teater og OBOS har gitt tusenvis av medlemmer teaterbilletter med rabatt. Året gjennom kan OBOS-medlemmer kjøpe teaterbilletter til redusert pris, på den forestillingen de ønsker, når de selv vil.

På teateret er medlemsarrangementer hvor hele salen er stilt til rådighet for nettverket til OBOS, også årlige begivenheter.

-Vi jobber kontinuerlig for å skape gode fordeler til medlemmene våre. Å være OBOS-medlem, skal lønne seg, også for dem som ikke bor i en OBOS-bolig. Å gi tilbake til medlemmene – og til samfunnet for øvrig – er viktig for oss, sier Asplund.

Nytt publikum

-Å gå på teater med en hel familie, er dyrt, selv om billetter er subsidiert i Norge. Ikke alle familier har tradisjon for den typen kulturelle opplevelser, erkjenner Hege Irene Asplund.

OBOS-samarbeidet har intensjon om å tilføre teateret nytt publikum og mye tyder på at det skjer. -Flere tusen OBOS-medlemmer benytter seg av medlemsrabatten på teaterbilletter hvert år. Effekten av det er svært positiv for teateret, sier sponsoransvarlig ved Rogaland Teater, Marianne Bjørkelund.

Billettfond for ungt publikum

Det siste året har OBOS også sørget for å dele ut billetter til forestillinger på teateret gjennom OBOS Billettfond. Ordningen gir lærere elever og studenter mulighet til å søke om billetter til forestillinger klassen ønsker å se på teateret.

-Jeg er veldig glad for at så mange lærere har lyst til å ta med seg klassene sine og gå på teater, sier Asplund.

OBOS har lignende ordninger ved Den Nationale Scene i Bergen, ved Den Norske Opera & Ballett og Det Norske Teatret i Oslo. Og i 2022 er det planlagt å dele ut mer enn
5 500 billetter totalt til kulturinstitusjonene OBOS samarbeider med.

Ved Rogaland Teater ble det i fjor søkt om 3000 billetter, og 600 ble delt ut til teaterets ulike forestillinger. Elever ved videregående skoler og studenter på universitetet fikk med det mulighet til teateropplevelser.

-Offentlige midler dekker ikke teaterbesøk for denne gruppen. Derfor er Billettfondet svært viktig for å få de unge voksne inn i teateret. De er framtidens publikum. Ikke alle har erfaring med å gå i teater med seg hjemmefra, sier Marianne Bjørkelund som berømmer dedikerte teaterkontakter blant lærere.

Felles opplevelser

-Å gå inn i en teatersal og oppleve en forestilling, kjenne på direkte møter med mennesker, sammen med så mange andre, der og da, er sterke opplevelser for mange unge. I vår streaming-verden, gir det en sjelden mulighet til å være 100 prosent til stede, som er helt unik, Slike opplevelser er bra for den oppvoksende generasjon, helt uavhengig av bakgrunn, mener Asplund.

Selv har hun jobbet med kultursponsing i mer enn 20 år og har på den måten kunnet bidra til at uendelig mange mennesker har fått kulturelle opplevelser. Og også for henne selv, har arbeidet gitt skjellsettende øyeblikk.

-Jeg var så heldig å overvære en «Charlie og sjokoladefabrikken»-forestilling på Det Norske Teatret. Hele salen var fylt med skoleungdommer. Jeg hadde inntrykk av at barna likte forestillingen, men da den var slutt, var det ingen som klappet. De hoiet og heiet og ga fra seg mer lyd med munnen enn med hendene. Slike opplevelser viser at det ikke er noe rett og galt i måten man er publikum i teatre, mener Hege Irene Asplund.

Stimulerer kreativitet

-Teateret og OBOS har nå hatt strategisk og målrettet samarbeid gjennom ti år. Jeg oppfatter det på alle måter positiv, sier Marianne Bjørkelund ved Rogaland Teater.

-Rogaland Teater er en liten organisasjon som er flink til å jobbe godt på tvers av fagene. De har et unik tilbud gjennom Barne- og Ungdomsteateret som er en hobby for mange barn og unge. Det stimulerer til kreativitet og er avgjørende for mange om de vil jobbe videre med teater. I tillegg tilbyr de gode teateropplevelser for et stort publikum. Det passer bra for oss i OBOS, siden vi er vi opptatt av å bidra til både bredde og elite. Samarbeidet er en vinn-vinn-vinn-situasjon, for oss, for institusjonen og for publikum, mener Asplund.

Gjensidig respekt

Hege Irene Asplund mener sponsorsamarbeidet fungerer godt når alle parter får utbytte. Hun er bevisst på at gjensidig respekt er avgjørende. En sponsor må forstå hvor institusjonens integritet ligger og en kulturinstitusjon må være litt framoverlent og vise fram muligheter som kan være til glede for partneren for at samarbeidet skal bli bra. -Vi må ha forståelse av hverandres mål. Da er ikke balansen vanskelig å finne, mener hun.

Sponsoransvarlig Marianne Bjørkelund ved Rogaland Teater svært glad for at samarbeidet skal fortsette i minst to år til. -Dette samarbeidet senker terskelen for folk som vil komme til teateret. Det blir satt stor pris på, sier hun.

Viking Fotball og festivalen Utopia er også samarbeidspartnere for OBOS i Stavanger-området. I tillegg har virksomheten bidratt til å støtte det frivillige kultur- og idrettslivet, ikke minst gjennom utfordrende år med pandemi.