Anders Brunvær Hauge

Anders Brunvær Hauge er en komponist og pianist fra Stavanger. Han har sin utdannelse fra Griegakademiet i Bergen, UiS avd. for musikk og dans, og Norges Musikkhøgskole.

De siste ti årene har han i snitt gjestet Rogaland Teater én gang i året. Han ble Heddanominert for sitt arbeid med Chaplin: Diktatoren som gikk på hovedscenen i 2017/2018.

I tillegg til musikk for teater er Brunvær Hauge en mye brukt sessionmusiker og arrangør for diverse artister og anledninger.

Han har ved flere anledninger skrevet musikk for Stavanger Symfoniorkester, blant annet i forbindelse med deres musikalske tilbud til barn og unge.

Har medvirket i: