I forestillingsprosjektet Rekviem tar vi et dykk ned i Anna Akhmatovas diktsyklus med samme navn. Anna Akhmatova er en av 1900-tallets største russiske diktere og hennes verk er obligatorisk pensum for enhver russer – både som litteratur og historie.

Diktet Rekviem ble skrevet over en periode på tre tiår og skildrer livet under statsterroren i Sovjetunionen. Pga den politiske sprengkraften i Anna Akhmatovas litteratur ble alle hennes verk forbudt. Der mange av hennes russiske forfatterkolleger rømte i eksil til utlandet, valgte Akhmatova å bli i moderlandet med den faren det innebar. Her skildret hun lidelsene hun selv og folket hennes led under. Rekviem overlevde i hemmelighet gjennom et fellesskap ved at diktpassasjer ble overlevert muntlig fra person til person.

Anna Akhmatova og diktsyklusen Rekviem har vært i Helga Gurens kunstneriske tanker i flere år, og i høst blir tanker omgjort til handling. Gurens andre Kurator-prosjekt blir en annerledes teaterforestilling som bygger på historien rundt diktet og diktet i seg selv. Sammen med sitt kunstneriske team inviterer hun til et allkunstverk med stor romslighet og takhøyde. I forestillingsprosjektet får ulike sceniske sjangre og uttrykk plass til å boltre seg, samtidig som de smelter sammen og skaper et eget levende univers.

Diktet til Akhmatova, den katolske rekviem-messens dramaturgiske ledd, samt personlige erfaringer og tanker omkring døden og vår eksistens, munner ut i et teaterrom fylt med store kontraster. På scenen har Guren med seg musikerne Anders Brunvær Hauge og Bendik Andersson i et forestillingsverk hvor stemme, musikk, lyd, tekst, kropp, bevegelse og spillerom får være selvstendige fortellerstemmer. Her gis det plass til refleksjon og samhold, der en kan være til stede sammen og alene og lete etter håpet og det gode i en verden som tidvis kan føles hard og brutal.

Portrett Helga Guren

Helga Guren

Skuespiller

Anders Brunvær Hauge

Komponist og musiker

Bendik Andersson

Musiker

  • Urpremiere

    8. september 2021

  • Varighet

    Ca. 1 time uten pause