En sporvogn til begjær og annen arbeiderlitteratur

Ifølge Karl Marx består menneskehetens historie av klassekamp, enten det gjelder å få kontroll over produksjonsmidlene eller kjempe mot dehumaniseringen arbeiderne utsettes for. Dette er også noe som er blitt tatt opp i litteraturen, og særlig den sjangeren som gjerne kalles arbeiderlitteratur.

Men hva er egentlig arbeiderlitteratur? Må man være arbeider for å skrive den? Når ble arbeiderlitteraturen skapt? Hva var relasjonen mellom William Blake og skorsteinsfeieren? Hvorfor skiftet Eric Blair navn til George Orwell? Kan vi snakke om Zeshan Shakar i denne konteksten? Hva er egentlig årsaken til at Stanley Kowalski står på gaten og brøler kona sitt navn i En sporvogn til begjær? Og hvor passer Frankenstein inn i dette? Alt dette og mer vil Janne Stigen Drangsholt og Therese G. Eide forklare og illustrere i løpet av 45 minutter.

Publikum, foren dere og kom på Teatersalong!

Foto: Stig H Dirdal
Illustrasjoner på foto: Therese G. Eide

Janne Stigen Drangshold

Therese Eide

  • Varighet

    1 time