I år er det 250 år sidan diktaren Jens Zetlitz blei fødd i Stavanger. Rogaland Teater markerer jubileet med ein nyskriven kabaret med songar av mannen som gjerne blir kalla for Norges Bellmann. I ungdomstida møtte Jens Zetlitz den store kjærleiken, prestedottera Elisa Bull frå Jæren. Dei gifta seg og levde lykkeleg saman i ti år. Så kom katastrofen. Jens mista Elisa, og evna og viljen til å dikta.

Elisa og Jens er basert på diktarens liv og dikting og bearbeida av Terje Torkildsen.

I samarbeid mellom Rogaland Teater og Stavanger kommune.

I media: «Sjarmerende støvtørk av Zetlitz» Stavanger Aftenblad.

Portrett Marianne Holter

Marianne Holter

Elisa

Portrett Espen Hana

Espen Hana

Jens

  • Urpremiere

    14. september 2011

  • Varighet

    ca. 1 t og 15 min