Hans omfattende verk løftet sveitsisk litteratur opp til et internasjonalt nivå for første gang etter Gottfried Keller og C. F. Meyer.

Frisch’ største suksesser, også internasjonalt, som teaterdikter, er «Herr Biedermann und die Brandstifter» (1958, norsk overs. «Herr Hedersmann og brannstifterne», også under tittelen «Herr Biedermann og brannstifterne», 1962) og «Andorra» (1961, norsk overs. 1963).

Byen herjes av påsatte branner. Det er samme oppskrift hver gang: En landstryker får husly og kort tid etter står huset i brann. En dag banker det på døren til byens store fabrikkeier herr Biedermann. Utenfor står en landstryker i regnet. Han trenger seg på og som den tilsynelatende gode borgeren han er, lar herr Biedermann landstrykeren få bli og gir ham mat og tak over hodet. Det skulle bare mangle. At det etterhvert flytter inn nok en landstryker som har med seg et stort lager av fulle bensinkanner på flyttelasset – vel, det har sikkert en forklaring…

«Biedermann og brannstifterne» handler om menneskets manglende evne til å lære i tide og setter et beskt og humoristisk fokus på fremmedfrykt, medmenneskelig ansvar og ikke minst vår egen livsløgn.

Skuespillere

Portrett Ragnhild Arnestad Mønness

Ragnhild Arnestad Mønness

Sally Nilsson

Sally Nilsson

Gretelill Tangen

Gretelill Tangen

Portrett Øystein Martinsen

Øystein Martinsen

Portrett Anders Dale

Anders Dale

Mette Arstad

Mette Arnstad

Roar Kjølv Jensen

Roar Kjølv Jenssen

  • Varighet

    1 timer og 15 minutt