– Bouvet er opptatt av kultur. For oss er det viktig å bygge og fremme kultur blant våre ansatte. Vi er også opptatt av å bruke lokale krefter, sier Marit Maldal, enhetsleder hos Bouvet.

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap med ca. 1.400 ansatte som leverer tjenester innenfor IT, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. I region Rogaland runder de snart 450 ansatte fordelt på to kontorsteder; Haugesund og Jåttåvågen.

– Som selskap er Bouvet opptatt av samfunnsansvar. Vi bidrar på vår måte, gjennom det vi leverer av tjenester samt engasjement som sponsor i vårt lokalmiljø, forteller Marit.

Selskapet støtter derfor opp om Viking, Oilers, og er en flittig bruker av jakten «Anna af Sand», der gode opplevelser med ansatte og kunder skaper nye historiefortellinger. Historiefortelling har en sentral plass i Bouvet-kulturen.

Det er tydelig at ingenting er tilfeldig når dette selskapet inngår en sponsoravtale.

– Vi i Bouvet synes det er spennende å gå inn på en ny arena, og knytte oss opp mot Rogaland Teater. Teatret er en av våre lokale aktører innen kulturformidling. Vi er veldig opptatt av å gjøre hverandre gode, sier Marit.

Bruk av sponsoratet

Hos Bouvet ønsker de å gjøre ting sammen for å bidra til felleskap og kulturbygging.

– En arbeidsplass er en plass du tilbringer mye tid, og vi vektlegger at dette er en arena hvor vi legger til rette for at de ansatte kan få utvikle seg faglig, sosialt og kulturelt. Det å gjøre ting sammen skaper gode verdier, sier Marit

Bouvet og Rogaland Teaters veier møttes da teateret ble kunde av Bouvet. Når det gjelder sponsoratet er duoen fortsatt i startgropen i sitt samarbeid.

– I julen ble det arrangert en julelunsj, der teateret bidro til å skape et stemningsfullt og vakkert innslag med Gretelill Tangen som leste fra Ajax: «De små armane» og Helga Guren som sang «Deilig er jorden» akkompagnert av harpe, forteller Marit.

Vi håper også at en ved denne samarbeidsavtalen kan stimulere våre ansatte til å benytte teatret, og på den måten skape gode kulturopplevelser.

– Videre ønsker vi å bruke Rogaland Teater til kulturinnslag under familiearrangementer og for de ansatte. Når vi kan gå inn og støtte en profesjonell kulturbærer i regionen, synes vi det har en viktig signaleffekt.

– Hvorfor sponse Rogaland Teater?

– Teatret er en lokal ambassadør når det gjelder kulturformidling. De er proffe på det de holder på med, og da synes vi det er samfunnsnyttig å benytte lokale krefter når dette er mulig. Bouvet har erfart at det har stor verdi å ha lokal forankring i dårlige tider. Ellers håper vi i Bouvet å skape en arena der vi kan dra veksler på de arbeidsformene teateret nytter i sin idédugnad når de setter opp et nytt stykke, sier Marit.

Selskapet har ord på seg for å investere i opplevelser for de ansatte.

– Hvorfor investerer dere så mye i de ansatte?

– Bouvet er en kompetansebedrift og den enkelte ansatte er derfor selve verdien i selskapet. Vi er opptatt av at de ansatte skal ha en balanse i livet mellom jobb og fritid. Samtidig vil vi stimulere til faglig utvikling og bygge relasjoner mellom ansatte for å skape tilhørighet og trivsel.

Hove West er også en ny støttespiller med lang tilknytning til teatret.

– Vi har hatt et langt og godt samarbeid med teatret som kunde gjennom mange tiår. Det er kjekt å få bekreftet båndet offisielt gjennom en støttespilleravtale, sier Sveinung Hove, daglig leder i Hove West.

Hove West har lang tradisjon for å bidra med tjenester innen lyd og AV til forestillinger på Rogaland Teater. De monterte også det nye lydanlegget til hovedscenen i fjor sommer.

Firmaet har vokst seg større de siste årene, og har nå 30 ansatte. Hove West har blitt en av landets største aktører innen utleie og salg/installasjon av lys, lyd, AV og scene.

– Vi er veldig stolte av teatret, og våre ansatte liker veldig godt å jobbe der. Det er luksus for lokalbefolkningen å ha et teater som leverer så til de grader høy kvalitet hele tiden, sier Sveinung.

Et naturlig valg

Hove West har kontor- og lagerlokaler på Åsen. Bygget kjøpte de for to år siden.

– Vi har hatt et samarbeid med teatret i så mange år, og det var helt naturlig å bli med som sponsor. Vi ser for oss en enda sterkere tilknytning til teateret i framtida, sier daglig leder.

Han ser også fram til å møte de andre firmaene som sponser Rogaland Teater.

– De ansatte vil få tilgang på fribilletter til teaterforestillinger. Noe vi tror vil bli veldig populært. Da kan de ta med seg partner og bare nyte forstillingen, sier Sveinung.

Ønsker du å skinne sammen med Rogaland Teater?

– Vi er heldige som har så mange lojale partnere som har inngått strategiske samarbeid med Rogaland Teater. Vi opplever at de ønsker å skinne sammen med oss, og at vi kan styrke hverandres omdømme gjennom samarbeidet, sier Marianne Bjørkelund, sponsoransvarlig hos Rogaland Teater.

Sponsoravtalene er delt inn i følgende tre kategorier.

1. Støttespiller
2. Samarbeidspartner
3. Hovedsponsor

For mer informasjon om sponsorsamarbeid med teatret kontrakt Marianne Bjørkelund.