Forfatter Kristin Auestad Danielsen er vel etablert i Stavanger. Hun har vært nominert til Ibsenprisen, vært årets Stavangerkunstner og fått Rogaland fylkeskommunes Kulturstipend. Hennes verk er satt opp ved Odense Teater i Danmark og Det Norske Teater i Oslo. Men først nå er hun klar for dramatikerdebut på Rogaland Teater.

Tekst: Anja W. Fremo | Foto: Marie Von Krogh

-Jeg vokste opp i denne regionen, i Gjesdal, på 1980- og -90-tallet. Faren min jobbet med å bygge betongplattformer, condeeper, i Jåttåvågen. Oljå er en del av min barndom og en viktig del av livet her i regionen. Det er bare rett og rimelig at teateret viser fram lokale problemstillinger. Jeg er sikker på at publikum her har forståelse for temaet på en nær måte, på mange ulike plan, sier Kristin Auestad Danielsen.

Storpolitikk og hverdagsliv


Når «Soga om oss» skal spilles på Intimscenen fra april, møter publikum mange ulike skjebner, i forskjellige livssituasjoner, fra 1980-tallet og fram til oljekrisen rammet regionen hardt i 2014.

-Jeg har strukturert stykket rundt viktige begivenheter og satt de inn i hverdagslige sammenhenger i folks liv, forteller Danielsen.

-Oljekrisa i 2014, da mange mistet jobben, ville jeg ha med. Den bygger på boomen på 2000-tallet, hvor kriger i Midt-Østen gjorde at alt gikk veldig bra for Norge. Så har jeg vært interessert i byggingen av condeepene i Jåttåvågen, hvor jeg selv var på familiedager som barn, hvor alt var veldig flott med de store konstruksjonene som vokse fram. En viktig storpolitisk begivenhet er med, i Trollavtalen president Ronald Reagan undertegnet for å gjøre Europa mindre avhengig av sovjetisk gass. På den måten var Troll-feltet med på å velte Sovjetunionen.

Robust – og veldig skjørt

I «Soga om oss» møter vi den voksne ingeniøren som har vært med å bygge Draugen, Troll og Sleipner – byggverk som var så store, vakre, imponerende og sikre. Inntil Sleipner gikk til bunns i Gandsfjorden på grunn av en regnefeil.

-For meg er den ulykken et bilde på samfunnet rundt. Hvor robuste er vi, undrer Kristin Auestad Danielsen.

– Materialisme og penger har gått inn i oss og preget oss. Når samfunnet vårt er bygget på en oljepris vi ikke rår over, har vi en sårbar konstruksjon. Oljeprisen og det internasjonale, geopolitiske spillet styrer livene våre, men likevel tror vi at vi kan påvirke utviklingen. Vi tror på at alle kan lykkes og at alle kan tjene sin første million hvis man bare jobber hard.

Slik er det ikke i «Soga om oss». Vi møter «Ho utan sminke», en mor som kjemper med nytt hus og boligrente på 14 prosent, seint på 1980-tallet En kvinne som gjør alt for at mannen med jobb i oljå skal greie å være deres vei oppover i samfunnet. En ingeniør mimrer om Klondike-stemning og bragder de store plattformbyggingene ga. En gjeng unger iscenesetter storpolitiske hendelser i rollene som Reagan og Gorbatsjov, til sangen «Glasnost» av Jahn Teigen. I «Soga om oss» vil vi møte folk som raust og nyrikt deler ut penger for å løse livets problemer, de som har lyktes og de som strever med stor usikkerhet for om det skjøre fundamentet de har basert livet på, holder.

Hva slags folk og verdier er skapt?

I denne soga er det først og fremst folkene som kjemper vi møter, ikke de som lykkes med alt og kan skumme fløten av velstanden oljenæringen har skapt. Kontrasten mellom suksess bygget på flaks og uflaks som fører til fall, blir stor og brutal.

-Jeg vil se på hva slags folk en slik region skaper. Hvilken type verdier gir det å vokse opp på en plass der så mange muligheter er knyttet til penger? Skaper det en indre fattigdom?

Kristin Auestad Danielsen gir ikke svaret, men håper publikum vil finne rom for gjenkjennelse og ettertanke. Kanskje vil stykket vekke minner hos folk som har levd her de siste ti-årene.

-Alle jeg snakker med her, har historier knyttet til velstand eller til fall. Jeg har ønsket å fortelle historien nedenfra, sier hun.

Kjenner oljeprisen på kroppen

Forfatter Kristin Auestad Danielsen synes ikke oljen, oljerikdommen og industrien er et lett tematikk å ta tak i.
-Temaet er vanskelig å snakke om. For meg er det viktig ikke å ta stilling for eller imot oljå, men å erkjenne at industrien er en viktig del av livet her.

Som datter av en oljearbeider og plattformbygger, har hun tenkt mye på og hatt diskusjoner med sin far om samvittighet knyttet til klimautfordringer og oljeindustrien. -Da blir jeg ofte møtt med motargumenter som «Men hva med deg selv?» Som kunstner nyter jeg også godt av den rikdommen oljå har skapt. Jeg kan ikke sette med på siden av det, erkjenner Danielsen.

Hun opplever nærmest å kunne kjenne på kroppen om oljeprisen er høy eller lav. -Oljeprisen styrer livene våre. Når den er lav, er det mer diskusjon om klimautfordringer enn når prisen er høy, mener hun, for eksempel, å oppleve.

Sin egen tid

2022 er året hvor Stavanger kan markere 50 år som landets oljehovedstad. I 1972 vedtok Stortinget å plassere Oljedirektoratet og Statoils hovedkontor i byen. «Soga om oss» kan dermed gå inn i diskusjonene som trolig kommer rundt denne avgjørende epoken i byens liv.

-Jeg har skrevet om den delen av denne reisen jeg selv har vært en del av. For meg er det den ærligste måten å gjøre det på, å koble fortellingene til det jeg selv har kjent på i min generasjon, sier Kristin Auestad Danielsen.

Givende kollektiv

«Soga om oss» er et bestillingsverk hun har skrevet for Rogaland Teater. Regissør skal være Victoria Meirik, som har iscenesatt Danielsens tekst også tidligere. «Vår vesle» ble vist på Det Norske Teater i 2018. Det er på en annen måte et bilde på tiden vi lever i, med den unge, voksne Mari, kunsthistorikeren som ikke finner ut av tilværelsen og flytter hjem til foreldrene når hun egentlig skulle etablert sitt eget voksenliv. Den samme Mari dukker opp i «Soga om oss».

Danielsen skrev «Vår vesle» for teateret, så ble teksten videreutviklet til romanen med samme navn. Nå synes hun det er stort igjen å bidra til en teateroppsetning.

-Å være forfatter er en ensom ting. Jeg vet jo ikke hva folk tenker når de leser mine tekster. At min tekst skal bli teater, er en fantastisk følelse av å få lov til å være med i den kollektive prosessen. Jeg er veldig spent på hvordan Victoria og skuespillerne løser det på scenen og på hvordan stykket kommer til å kommunisere med publikum.

Møte med oss selv

Når Kristin Auestad Danielsen setter seg i salen for å se sin egen tekst «Soga om oss» på Intimscenen i vår, er altså spenningen stor. Da vil hun møte karakterene sine i levende live. Hun vil se kunsthistorikeren Mari i øynene, hun som utenfra stiller spørsmål om fortiden til ingeniøren. Danielsen vil se hvordan Johannes og Katrine, som har brukt opp alle pengene under bryllupsfeiring på Maldivene, greier seg.

Og være tilskuer når Silje, Frode og Even signerer Troll-avtalen i rollene som Reagan og Gorbatsjov, mens Jahn Teigen synger «Glasnost». «Ho utan sminke» vil kjempe for framtid og verdighet mens «Ho med magetopp» omgir seg med rikfolk. Venninnene Veronica og Charlotte med svært ulike utgangspunkt og skjebner vil spille seg ut. I alle disse karakterene vil vi som publikum kunne gjenoppleve vår egen historie, kjenne oss igjen og tenke gjennom hvordan omgivelsene vi sammen har skapt, har blitt til «Soga om oss».