Tekst Ingveig Tveranger / Foto Grethe Nygaard

-Fint å se dette og bra at alle er på lag. Det sier kultur- og likestillingsministeren etter befaring på Kannikhøyden.

Samarbeidet mellom Rogaland Teater og MUST (Museum Stavanger) om å utvikle Kannikhøyden går fremover. Målet er at nytt teater og museum skal åpne i 2031. For 2024 er planen å få en solid pott penger på Statsbudsjettet, at Stavanger kommune starter regulering og utlysning av arkitektkonkurranse til høsten.

Beøsk av kulturministeren

Prosjektet med nytt teater og museum fikk rett før jul besøk av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, som fikk en bred orientering om planene for både teater og museum. Som relativt fersk kulturminister, fikk hun en god innføring i behovet og betydningen av byggeprosjektet med nye Rogaland Teater og Stavanger museum. Hun merket seg også institusjonenes gode samarbeide med kommunen og fylkeskommunen. 

Statsråden hadde ingen økonomiske løfter med seg, men oppfordret sterkt til at Stavanger må gjøre en god jobb med søknad og prosjektering for å legge til rette for et best mulig beslutningsgrunnlag.  

-Dette er et dyrt prosjekt og vi må diskutere statens andel av regningen på en milliard kroner. Det er brukt mye penger på Stavanger allerede sier hun, og viser til Konserthuset som kom på plass for vel 10 år siden. 

Jaffery understreker at Stavanger er en viktig by og påpeker at det er tidlig i fasen for nytt teater og museum, selv om hun forstår at det er på overtid lokalt. 

-Det blir verken ja eller nei nå her, sier Jaffery, som anerkjenner behovene hos teatret og museet. Hun følger med på arbeidet på Kannikhøyden og ønsker tett dialog med MUST, Rogaland Teater, Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune.

Med inn i kulissene

Teatersjef Glenn Andre Kaada fikk statsråden med bak kulissene og fikk forklart hvilke muligheter et nytt teater vil bety. For slik det er i dag er driften tungvint og krevende. Nå ønsker teatret å satse mer på barne- og ungdomsteatret for å utvikle både publikum og teatret i tråd med visjonen for arkitekt Eckhoffs Kannikhøyde. 

-Barne- og ungdomsteatret vårt med 350 medlemmer er unikt i verdenssammenheng. 800 søker om å bli med hvert år. Med et nytt teater kan vi utnytte de offentlige tilskuddene vi får på en bedre måte og ha en bedre ressursutnyttelse, forklarer Kaada og viser til et sammensurium av kulisser og rekvisitter som sjonglerer mellom scener, prøver og forestillinger.  

-Vi er presset til ytterpunktene, sier teatersjefen. 

Leder for MUST; Siri Aavitsland, er helt klar på at museet selv er blitt en museumsgjenstand som har vokst seg ut av lokalene. Hun viste også frem smaksprøver av det museet kan by på og inviterte statsråden å åpne jubileumsutstillingen som markerer Stavanger 900 år. 

-Det står stor respekt av de ansatte for at de klarer å holde driften i gang og klarer å ha et godt miljø. Dette er ikke en unik situasjon for Stavanger, enten må man pusse opp eller bygge nytt og her har man funnet en kombinasjon. Vi har gitt penger og er i gang, men jeg kan ikke love hvordan dette blir til slutt, sier Jaffery, som også er opptatt av å kvalitetssikre prosjektet. Hun er spent på hva vernemyndighetene vil si om det som er tenkt. 

Ny søknad sendes

Sentralt nå er å sørge for at Stavanger kommune og kulturinstitusjonene får sendt inn en ny søknad til Kultur- og likestillingsdepartementet for å vise og tydeliggjøre behovet finansiering av nytt teaterbygg/museum.  

-Det er en klar forventning at støtten til prosjektet videreføres i Statsbudsjettet for 2025 i post 70 som gjelder tilskudd til nasjonale kulturbygg. Vi fikk to millioner kroner tildelt av statsminister Støre da han var i Stavanger under valgkampen i sommer. Nå søker vi om 10 millioner til arbeidet med hjelp av Stavanger kommune. Pengene skal gå til videre prosjektutvikling i 2025 etter at vi har gjennomført arkitektkonkurransen, sier Thomas Bendiksen, prosjektleder ved Rogaland Teater. 

Estimert kostnad for prosjektet er 3,26 milliarder kroner og målet er å sikre minst en tredjedel av dette på Statsbudsjettet, siden staten eier en tredjedel av teatret. 

Nye Rogaland Teater skal ha tre moderne teaterscener og en tilhørende produksjonslinje for scenene der det er lagt vekt på at det er god logistikk for å bygge og å gjennomføre produksjoner. Teatret vil at publikum får oppleve flere forestillinger og større utvalg av produksjoner. Nytt bygg vil også åpne for at populære forestillinger kan spilles over lengre tid, når det er aktuelt. 

Et godt samarbeid

Det blir et godt samarbeid om fellesarealer mellom MUST og Rogaland Teater, begge sentrale kulturinstitusjoner i Stavanger som med nybygg og oppgradering vil gi mye tilbake til innbyggerne. 

-Vi noterer oss også at byens nye ordfører Sissel Knutsen Hegdal vil stå hardt på for å få realisert planene for nytt teater og museum. Det er fint å merke at sentrale politikere fra mange partier i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune jobber for dette, sier Bendiksen. 

På nyåret i 2024 vil Stavanger kommune starte opp planprosessen for området ved Rogaland Teater og MUST. Hensikten er å samle inn og avklare eventuelle innsigelser før selve reguleringsplanen og arkitektkonkurransen gjennomføres. Dette gjelder i nært nabolag med Rogaland Fylkeskommune, Bane Nor, Statens Vegvesen, Riksantikvar og andre som er i umiddelbar nærhet. 

Arkitektkonkurranse 

-Vi vil bygge og fornye på eksisterende tomter på Kannikhøyden. Når kommunen har gjennomført sin prosess vil vi invitere til en prekvalifisering for arkitektkonkurransen der vi er tydelige på premissene i det som kommer. Det vil si at arkitektselskaper kan melde seg på til konkurransen etter gitte kriterier og så vil vi velge ut 3-5 selskaper som vi vil invitere inn til en konkurranse, opplyser Bendiksen. 

Totalt areal som er med i konkurransen er vel 23.000 m2, og det er inkludert eksisterende areal som også skal oppgraderes og endres i det totale prosjektet. I planprogramskissene er mer av bygget lagt under bakken for å redusere byggenes volum over bakken med 17 prosent. Samtidig er arealene optimalisert slik at historiske bygg blir tatt hensyn til. 

-Målet er arkitektkonkurranse over sommeren 24 og vi er selvfølgelig veldig spente på hva som kan komme ut av dette. Vi er to sterke institusjoner som skal forbli klare og sterke, men vi håper jo og at en pluss en kan bli mer tre eller fire når kloke hoder setter seg ved tegnebordet, sier Bendiksen. 

Han er klar på at teatret og museet virkelig ser for seg at det blir mye sambruk av arealer der det er naturlig og hensiktsmessig. 

-En oppside kan også bli et bedre nærmiljø lokalt på Våland som åpner for at flere bruker området og parken som er like ved. Det kan jo være at vi i tillegg kan svare ut behov rundt oss som vi ikke har i dag, tenker Bendiksen.