I juni 2011 vedtok Bystyret i Stavanger kommune: ”Rogaland Teater er allerede i dag et av landets ledende teatre. En forutsetning for videre langsiktig vekst er lokaler som møter framtidens krav og forventninger.
Stavanger kommune vil være med å sikre Rogaland Teater ny lokalisering.”

Siden den gang har Rogaland Teater arbeidet med planleggingen av et nytt, moderne, miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden. Ved store statlige investeringer går veien frem mot et godt gjennomarbeidet prosjekt via statens kvalitetssikringssystem. Rogaland Teater gjennomfører i 2016 første fase med finansiering fra teatrets tre eiere. Konseptvalgutredningen (KVU) og neste trinn kvalitetssikringen (KS1) danner et godt grunnlag for et politisk vedtak av konsept og beliggenhet. Valg av konsept er den viktigste milepæl for videre fremdrift og gjennomføring av en internasjonal arkitektkonkurranse. Valg av arkitektur vil sette punktum for forprosjektet og danne grunnlag for politisk vedtak om finansiering og realisering.

Veien er fortsatt lang og det er mange viktige milepæler i vente. Neste skritt er ved utgangen av 2016 hvor konseptvalgutredningen leveres og vi får en faglig vurdering av hvilket konsept som er det mest gunstige sett ut ifra et samfunnsperspektiv.