Tekst: Wenche Skorge

Til høsten setter teatret opp en En folkefiende, Henrik Ibsens evigaktuelle skuespill om varsleren Stockmann. Dermed var det allerede et godt utgangspunkt for å sette søkelyset på varslerens rolle og omkostningene ved å stå opp for sannheten. Teatret og Nordic Edge vil gjennom konferansens program belyse hvordan denne problematikken utspiller seg i dag, i en verden med sosiale medier der sannheten må konkurrere mot falske nyheter.

’’Utgangspunktet for smartby-konseptet er å ta i bruk ny teknologi for å gjøre byen og samfunnet til et bedre sted å leve og arbeide i. Menneskene skal settes i sentrum. Derfor er vi i Nordic Egde opptatt av å inkludere kunst og kultur i programmet. Dette reflekteres i tittelen på årets konferanse som er Smart happiness, forklarer Elisabeth Krey Jenssen, kommunikasjons- og prosjektleder i Nordic Edge.

Blant teknologiens velsignelser er at den har gitt oss all tilgang til enorme mengder informasjon. Myntens bakside er at informasjonsstrømmene er forurenset av faktafeil og falske nyheter.

Nettet og sosiale medier gitt alle muligheten til å være sin egen redaktør og publisere sine egne nyheter. Varslere og opposisjonelle har fått nye kanaler hvor de fritt kan spre sine egne budskap, uavhengig av omgivelsenes kontrollmekanismer. Kjente eksempler er Wikileaks og Edward Snowden, selv om disse også samarbeider med klassiske medier.

Tidligere redaktør i Bergens Tidende, Hilde Sandvik, nå redaktør i den skandinaviske nettavisen broenxyz.no, skal under konferansen lede en sesjon der problemstillingene Ibsen tar opp i en ’’En folkefiende’’ blir debattert i lys av dagens høyteknologiske samfunn.

Dagen etter tas temaet videre på ungdommens premisser ved at det blir satt opp en skoleforestilling på Rogaland teater som etterfølges av debatt med aktører fra kultur og media.

Nordic Egde samarbeider med imponerende mange aktører i kultursektoren. Foruten Rogaland Teater gjelder det også Kunstmuseet, Nuart og Screen City, Kapittelfestivalen, Litteraturhuset Sølvberget, fribyforfatternettverket Icorn og nettpublikasjonen broenxyz.com.

’’Kultur gjør oss lykkeligere, og kultur bidrar til bedre samfunn. Kan vi bruke teknologien til å styrke og utvide kulturtilbudet? Ja, helt klart’’, sier Elisabeth Krey Jenssen.

Fakta om Nordic Edge Expo

Arrangeres fra 26. til 28. September i Stavanger Forum med over 100 foredragsholdere, 200 utstillere og det forventes over 4000 besøkende.
Nordic Edge ble etablert i 2015. Ti regionale samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor gikk sammen for å starte et non-profitselskap med mål å utvikle Nordens viktigste arena for kunnskapsutvikling og inspirasjon for skapere av smarte byer og smarte samfunn.
Dette er tredje gang Nordic Edge Expo arrangeres.
www.nordicedge.org