En rundhåndet gave på 1,75 millioner kroner fra Sandnes Sparebanks gavefond gjør det mulig for Rogaland Teater å sette i gang et helt nytt prosjekt, som skal resultere i gode teateropplevelser for de eldre.

’’Målsettingen med våre gaver er at de skal skape glede og begeistring. Vi vil sette mottakeren i sentrum. Derfor er samarbeidet med Rogaland Teater, for å skape gode opplevelser for eldre, spot-on’’, sier administrerende direktør Trine Stangeland.

Sandnes Sparebank har tradisjonelt hatt barn og unge som målgruppe for sine gaver. Etter at Trine Stangeland overtok som bankansvarlig, er strategien blitt gjennomgått på ny. Nå er også eldre med i målgruppen.

’’Ja, det er nytt at eldre nå er tatt med i gavefondets strategi’’, bekrefter hun. ’’Vi har først og fremst de eldste aldersgruppene i tankene. De som ikke er så spreke lenger, som kanskje trenger støtte og pleie. De kan bo hjemme eller på sykehjem, men felles for mange av dem er at de ikke har ressurser til å komme seg ut på egen hånd og søke opplevelser.»

Trine Stangeland har et dyptfølt engasjement for de eldre. De roper ikke høyt. De stiller ikke så mange krav på vegne av seg selv.

’’Ofte er de ensomme og oversett. I valgkampene hører vi ikke så mye om dem. I den grad vi hører noe, handler det som regel om basisbehov som mat og varme, og sjelden eller aldri om livskvalitet. Det er i alle fall slik jeg oppfatter det.»

Forfatter Tore Renberg er allerede i gang med å skrive manus til den planlagte forestillingen. Gretelill Tangen, som med dette gjør come-back på Rogaland Teater, skal sammen med Mareike Wang inneha rollene i stykket. Til sammen 50 forestillinger ligger foreløpig inne i planen.

I det innledende samarbeidet mellom teatret og banken ble det kastet litt ball fram og tilbake om mulige prosjekter. De ble tidlig enige om at de skulle satse på et tilbud for regionens eldre. Det kunstneriske innholdet og opplegget for øvrig er det teatret som har kommet opp med. En viktig premiss var at de eldre skal komme til teatret, i stedet for at teatret kommer til dem.

’’Selve opplevelsen ved å pynte seg, gå ut av hjemmet og inn i teatret skaper en følelse av høytid. Jeg er veldig glad for at teatret kan påta seg oppgaven med å transportere gjestene, og ellers legge til rette for en hyggelig totalopplevelse som også inkluderer servering.


Målet vårt er at deltakerne skal få en dag de både kan se fram til før teaterbesøket, og som gir gode kunstneriske opplevelser de kan tenke tilbake på og minnes med glede i lang tid etterpå.

Selve teaterforestillingen er allikevel det viktigste. Trine Stangeland sier de valgte et kulturprosjekt som gave fordi kultur berører og skaper følelser.

’’En teateropplevelse gir noe utenom det daglige. Vi håper at det kan bli opplevelser som inspirerer, og som kan danne grunnlag for ettertanke og gode samtaler.»

Banksjefen er godt fornøyd med valget av manusforfatter. Tore Renberg er en favoritt. Hun har nylig lest ut den siste romanen hans, «Skada gods».

’’Han er fantastisk til å formulere seg. Og for en fantasi! Det er noen herlige beskrivelser der som får meg til å le høyt. Samtidig er det mye alvor i bøkene. Han minner oss på at vi er et produkt av oppvekst og miljø, og at vi uavhengig av det har både gode og mindre gode sider. Og at vi må respektere hverandre.»

Sandnes Sparebank har et gavefond som deler ut mange millioner kroner i året. Rogaland Teater har fått en samlet sum på 1,75 millioner kroner til å realisere teaterprosjektet for de eldre.

’’Vår oppgave som sparebank er todelt. På den ene siden skal vi skape avkastning for våre eiere. På den andre siden skal vi gi noe tilbake til det lokalsamfunnet vi er en del av. Midlene i gavefondet kommer fra det vi kaller grunnfondskapitalen. De går til allmennnyttige formål’’, forklarer banksjefen.

Blant gode formål som har fått penger i den senere tid, er korpsene i Sandnes, fotballklubben Sandnes Ulf, Sandnes kunst- og kulturhus, NM i friidrett og gratiskonsert til folket under Blinkfestivalen. Dermed er bankens gavefond med på å finansiere både musikkgleder på nasjonaldagen og generell idrettsglede til folket. I tillegg til disse tiltakene får FAU (foreldrearbeidsutvalget) ved mange av skolene i Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå, Randaberg, Gjesdal, Bjerkreim og Stavanger tildelt inntil 60 000 kroner hver til å bruke på oppgradering av uteområder, skolefane, utstyr eller reiser og andre opplevelser for elevene som ikke er dekket av skolebudsjettet.

Ellers er de eldre ved fire sykehjem i Sandnes; Trones, Lura, Byhagen og Lunde, allerede begunstiget med gavefondpenger fra Sandnes sparebank. Midlene er brukt til innkjøp av elektriske sykler à la sykkeldrosjene som finnes i mange land.

Syklene har et lite tak over passasjersetene og ble umiddelbart en kjempesuksess. Ansatte og pårørende får nå anledning til å ta beboerne med ut på sykkeltur. De får både frisk luft og nye inntrykk. Ifølge tilbakemeldingene gir sykkelturene nettopp det de ifølge gavefondets formålsparagraf skal: gode hverdagsopplevelser som skaper glede og begeistring.

Bankens målsetting er å forvalte gavefondets penger på en måte som sikrer størst mulig verdi for samfunnet. Noe av det som kjennetegner de formålene den støtter, er at det er felt hvor det legges ned stor frivillig innsats, som innenfor idrett og kultur.

’’Det er ikke tall på alle de dugnadstimer som legges ned i vår region. Vi har et fantastisk engasjement ute blant folk. Frivilligheten er en del av limet i vårt samfunn. Tenk bare hva deltakelse i idrettsaktiviteter ville kostet hvis hvert enkelt barn skulle betalt. Da hadde mange blitt utstengt. Derfor kjennes det veldig rett at gavefondet bidrar på disse områdene.

Jeg har stor respekt for oppdraget som ligger i det å fordele gaver fra fondet. Vi evaluerer hvert prosjekt nøye. Vi legger alltid til grunn at vi skal gjøre en forskjell og spille på lag med gode krefter’’, sier banksjefen.