Rogaland Teater skal forske på humor, på oppdrag fra FN . Til det trenger de forsøkspersoner, fortrinnsvis folk som kan le.

Tekst: Line Noer Borrevik | Foto: Arne Bru Haug

Det er hensynet til de kommende slekter som skal ivaretas, når Rogaland Teater nå gir seg i kast med humorvitenskapen. I tilfelle Armageddon eller Ragnarokk eller noe, har FN vedtatt at det skal etableres en Verdensbank for humor, tilsvarende frøbanken, som skal oppbevares på Svalbard og åpnes bare hvis det viser seg å være helt, helt nødvendig. Men før det må det fastslås hva som er morsomt, og hva som er så morsomt at det er verd å bevare for ettertiden. Rogaland Teater har fått oppdraget, og Christian Eriksen er sentral i arbeidet.
– Dette blir løye, sier Eriksen, i en nokså overflødig kommentar.

Desibelkrav

Åtte nerder er utpekt til formålet, og Eriksen er selvsagt blant dem. Han mener definisjonen på en nerd er noen som går inn i kjernen av et tema, så dypt de klarer, og han forsikrer at disse nerdene ikke er noe unntak.

– De åtte nerdene er spesialister på sine felt, blant annet har vi med musikernerden Vidar Schanche som er helt sentral i analysen av lyden av latter. FN har gitt noen desibelkrav, blant annet må latteren av farser være 77 desibel eller mer for å være kvalifisert. Desibelkravene er forskjellige for de ulike typene humor, for eksempel har groviser og farser langt høyere desibelkrav enn svart humor og sarkasme, utdyper Eriksen. Store ekstraordinær investeringer er gjort for å kunne måle fuktighet i salen på Hovedscenen, inkludert i setene. Det er foreløpig ikke kjent hvilke administrative utfordringer disse kostnadene har medført, men det er på det rene at Norsk regnskapsstandard for teater og scenekunst ikke har kostnadsarter som omfatter fuktmåling i sittemøbler. Det er heller ikke avgjort om teatret får momsrefusjon for fuktmålerne.

Apex–kurven

I tillegg til farse, groviser, svart humor og sarkasme, skal humorfaglige disipliner som prompehumor, ironi, situasjonskomedie, tragikomikk og morbid humor, testes og måles, ved hjelp av en rekke vitenskapelige indikatorer.

– Fuktighet er viktig indikator, og vi måler temperaturen og ser etter ekte versus falske smil. Apex–kurven er også svært sentral. Til å utarbeide den har vi fått med nerden Even Stormoen, som er en anerkjent ekspert på Apex–kurven.

– Hva er Apex–kurven? – Aner ikke. Bare Even vet, og ingen tør å spørre. Men den er veldig viktig, altså.

Humorpat

Blant de øvrige nerdene finnes det en humorpat som har som spesialitet å belegge sin forskning empirisk, heller enn å bevise den vitenskapelig. Ifølge Eriksen skaper dette en viss friksjon i forskerteamet, ikke minst skal nerden som samler og registrerer dataene, oppleve det som frustrerende at humorpaten legger fram resultater som i mindre grad er målbare. Nerden Christian Eriksen er kjent blant mange for sine foredrag, ikke minst som et fast innslag i Smilemann i Kjellerteateret.

Eriksen tar gjerne opp temaer som de færreste blant publikum ante at de var interessert i. Oppdraget fra FN har Rogaland Teater tatt på Eriksens initiativ, og oppgaven med å etablere laboratoriet og forberede forsøkene, har vært ledet av ham.

– Er det mulig å forske på humor?
– Selvfølgelig er det mulig å forske på humor! Si at det finnes 15 rene humorformer og alle disse kan kombineres med hverandre. Antall mulige kombinasjoner blir da 2 opphøyet i 15’nde potens minus tallet 1, (215–1) som i samlet sum blir 32767 humorkombinasjoner. Dog er det ikke lett å fastslå hvor mange typer humor som finnes, men det som er sikkert er at det vi bestemmer at skal være med i kassen som skal sendes til Svalbard, må være solid og vitenskapelig forankret, sier Eriksen.

Hemmelig prosess

Han forteller at prosessen i FN i forkant av beslutningen om å etablere Verdensbanken for humor, har vært preget av hemmelighold og diplomati på høyt nivå. Eriksen ønsker ikke å utdype hvor i FN–systemet initiativet kommer fra, eller om FN har en egen høykommissær for humor, men bekrefter at flere sentrale FN–avdelinger har vært involvert.

– Etter at beslutningen ble tatt, er dette blitt et høyt profilert prosjekt. Det foreligger 10–11 punkter som må oppfylles for at humoren skal være kvalifisert for Verdensbanken på Svalbard. Vi vet at det kan tenkes at FNs generalsekretær kommer til å kreve verifikasjon, noe som i så fall gjennomføres i form av stikkprøvekontroller. Vi tar oppgaven svært alvorlig. I tillegg til de allerede nevnte nerdene er Espen Hana, Marianne Holter, Nina Ellen Ødegård, Kamilla Grønli Hartvig og Roar Kjølv Jenssen med i det potente forskerteamet som gjennomfører disse avanserte laboratorieforsøkene.

– Herlig gjeng, ifølge nerden Christian Eriksen.

Løstenner og analyse

Nerder oppleves gjerne som en tanke sosialt hjelpeløse, i tillegg til å være ekstraordinært faglig spisskompetente Nerdene i humorlaboratoriet på Rogaland Teater avviker noe fra denne normen.

– Vi legger forsøkene opp sånn at vi tester ut ulike typer humor på publikum, og gjør målinger av responsen. Det bør være ganske underholdende. Etterpå må vi naturlig nok analysere resultatene, og for at det ikke skal bli kjedelig, tar alle nerdene løstenner på. Det er jo alltid gøy med tannproteser, forsikrer Eriksen.

Seriøse saker

Publikum er altså helt sentralt for at denne Verdensbanken for humor skal bli en realitet.
– Hvis alt går galt og verden går under, skal de overlevende kunne finne noe å le av. Dette er et meget seriøs prosjekt, konstaterer Eriksen. Han ser ikke bort fra at nerdene kommer til å oppleve et visst vemod når det nærmer
seg sluttføring av prosjektet.


– Når vi er ferdige skal vi legge alt i en kasse, med dokumentasjon, anvisninger og rekvisitter, som skal forsegle og sendes til Svalbard. Det er slutten, ikke sant, og det vil nok merkes. Her kan det bli sterke følelser, avslutter Christian Eriksen.