I Backe Rogaland er de opptatte av å lage gode møteplasser for folk, også for sine ansatte. – Og en god møteplass har vi definitivt funnet i Rogaland Teater, sier markedssjef Birte Helgø, som er strålende fornøyd med det nye samarbeidet.

TEKST: KAREN BRIMSØ-BIRKELAND / FOTO: HANNE NYGAARD

Å styrke regionen

Som sponsoransvarlig i Rogaland Teater, hadde Marianne K. Bjørklund lenge sett for seg et samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. Men teateret velger sine partnere med omhu. Det handler om felles verdier og målsettinger, som Bjørklund nøye påpeker. Hun traff blink gjennom en felles partner og sponsor, Viking FK.

– Vi fant fort ut at Rogaland Teater og Backe Rogaland har mye til felles. Når vi inngår et samarbeid, er vi opptatte av at sponsorene våre på en eller annen måte gjenspeiler det vi står for. Arbeidsmiljøet hos oss preges av våre verdiord som er dyktig, raus og nysgjerrig. I Backe opererer de med faglig dyktig, ærlig og ambisiøs. Med et så likt utgangspunkt, blir det ekstra gøy å gjøre noe sammen for å styrke hverandres omdømme og bygge opp om de felles verdiene.

Backe Rogaland er allerede en etablert sponsor i idrettsverdenen. Med Rogaland Teater i sponsorporteføljen, er også kulturbransjen dekket. Helgø synes dette er ekstra stas.

– Vi har lenge ønsket oss inn i kulturbransjen. Vi vil jo speile mangfoldet i bedriften vår – nå ut til flere, rett og slett. Med Rogaland Teater føler vi at vi har fått til noe nytt, og at flere, både ansatte, familie og samarbeidspartnere, kan få noe igjen for samarbeidet. Dette er også en naturlig forlengelse av vår målsetting om å styrke regionen på ulike måter.

En god møteplass for alle

I høst inviterte Backe Rogaland til teaterforestillingen KVAKK. I en fullstappet sal koste både store og små seg med en fortryllende forestilling om annerledeshet, basert på H.C. Andersens eventyr Den Stygge Andungen.

– Jobben vår er å lage gode møteplasser for folk – også for våre ansatte. Og en god møteplass har vi definitivt funnet i Rogaland Teater. Å kunne ønske velkommen til både ansatte, familie og samarbeidspartnere, å gjøre noe på tvers av alle avdelingene, sitte i en sal og se kjente ansikt rundt seg – det var en helt spesiell opplevelse for oss. Og responsen var enorm. Folk dro hjem etter forestilling og måtte grave frem gamle H.C. Andersen-bøker, og vi har fått tilbakemeldinger fra ansatte som håper at dette blir en fast tradisjon rundt juletider.

For Backe Rogaland har det helt fra starten av vært ønskelig med et ekstra fokus på familie, barn og unge. Dette gjelder både for egne ansatte, men også opp mot barne- og ungdomsteateret her på huset, forteller Bjørklund.

– Sponsoratene styrker kunsten vår. De gjør rett og slett spillerommet vårt større – også for barn og unge. Flere får mulighet til å oppleve kunst av kvalitet, og å være en del av noe større. Vi kunne ikke klart dette uten alle disse gode midlene.

Kompetansedeling

Rogaland Teater har alltid et ønske om å gi noe tilbake til sponsorene sine – gjerne mer enn de forventer. Kompetansedeling er et viktig element her, kanskje spesielt i samarbeidet med Backe Rogaland.

– Fra første stund har vi vært opptatte av hva Backe og Rogaland Teater kan lære av hverandre. Til tross for like verdier og felles mål, kommer vi fra to veldig ulike bransjer. Hvorfor ikke utnytte dette?

På nyåret skal en gruppe på 15 personer fra Backe Rogaland ha en heldagssesjon på teateret. Kommunikasjon blir temaet, og skuespillerne på huset står for treningen.

– De skal være her på huset, møte skuespillere og få trent seg skikkelig i hvordan å formidle et budskap på best mulig måte. Det blir veldig autentisk, og kanskje litt skummelt, men mest av alt lått og løye – og ikke minst lærerikt!

Seansen avsluttes med Alle fantastiske ting av og med Espen Hana. Da får deltakerne også studert en av læremesterne i praksis.

På samme måte skal ledere fra Rogaland Teater få verdifulle råd og innsikt fra Backe Rogaland om prosesser knyttet til byggeprosjektet teateret skal i gang med. Som en tungvekter i bygg- og anleggsbransjen, sitter bedriften med kompetanse og erfaring få andre kan skilte med. – Vi deler erfaringer for å kunne ta kloke valg, forklarer Helgø.

Å spille hverandre gode

Samarbeidskulturen i Rogaland er god. Når en aktør fra byggebransjen møter Rogaland Teater gjennom felles bekjente i idretten, blir det ikke bare en avtale, men et symbol på den gode lagånden vi har her.

– Og akkurat det skal regionen vår være litt stolt av at vi får til, enes de to.

– Vi samarbeider på tvers av bransjer, på tvers av næringsliv, kultur og idrett, og så gjør vi hverandre gode. På denne måten blir regionen vår en kjekkere plass å bo og jobbe i. Vi får til ting i distriktet vårt, og deter det uendelig mye skaperkraft i.