Rogaland Teater har stort trøkk på huset denne våren. det er spennende og krevende. Vi starter året med hele 5 premierer på alle 4 scener.

Ungdomsteatret overtar Kjellerteatret hele vårsesongen og sprenger det med energi, musikk og spilleglede! Vi prøver stadig å finne nye måter å øke både kvalitet og vårt tilbud av kultur. Internt sier vi at huset er et godt hus å ha det vondt i.

Det er inspirerende å oppleve at vårt publikum forsyner seg mer av bredden i vårt tilbud og vi får mot til å øke innsatsen. Det er også gøy å se det engasjementet regionen viser både for hva vi til enhver tid produserer, men også for teatrets fremtid og vilkår.

Når vi nå går inn i de glade 20-årene, håper og tror jeg at det vil bli et tiår hvor det vil skje enormt spennende ting på kulturfronten for regionen generelt og for Rogaland Teater spesielt!

Og vi lover å jobbe knallhardt for å fylle det med innhold!

TAKK FOR DET GAMLA – BRING ON DET NYA!