Seks dager, seks ungdommer, seks måneder igjen å leve og minimum 600.000 i premiere!! Velkommen til Vinn&Forsvinn! Et grensesprengende realityshow og en premiepott til å dø for!

Vinn&Forsvinn er et realityshow som skiller seg fra andre show i samme sjangeren på den måten at deltakerne er dødssyke. Hva gjør skjer når man står overfor døden? Blir man mer medmenneskelig? Eller kanskje blir man mer kynisk? Hvem er vi? Hvem ønsker vi å være? Ved hjelp av en god dose galgenhumor ønsker Ungdomsteatret med Vinn&Forsvinn å konfrontere de skumleste tankene våre omkring kreft og tanken på å kunne dø!

Temaet er enkelt og komplisert og ved å bruke realitysjangeren som ramme har dramatikeren Bjørn Sortland med Vinn&Forsvinn skrevet et manus som tvinger oss til å reflektere over hvor langt vi er villig til å gå for å la oss underholde.

Vinn&Forsvinn er et av 7 nyskrevne dramatiske verk for Den unge scene (DUS). DUS ble opprettet i 2004 for å heve kvaliteten på norsk ungdomsteater. Vinn&Forsvinn er Bjørn Sortlands første teatermanus.