”Der bodde en underlig gråsprengt en
på den ytterste nøkne ø;-
– han gjorde visst intet menneske mén
hverken på land eller sjø”

Terje Vigen er et dikt de fleste kjenner, men det er kanskje kun det første verset alle husker. Utfordres man til å resitere videre, kommer svært mange til kort.

Heldigvis, for det å resitere eller — verre – deklamere Terje Vigen er ingen oppgave for amatører. Derfor er Anders Dale klar til å gi publikum en flott gjenopplevelse av diktet som har så mye å fortelle, om dramatiske krigsår, handelsblokade og hungersnød, om stolthet og mot, om hevn, selvransakelse og tilgivelse.

Anders Dale gir dere en «Terje Vigen» det går an å ane konturene av i sydvest og sjøstøvler. Du får oppleve Terjes glede, sorg og sinne og de mange dramatiske hendelsene i diktet formidlet med nerve og personlig innlevelse.

Ta kontakt med vår salgsavdeling ved lillian@rogaland-teater.no for å avtale tid og pris på Terje Vigen som takeaway.

Portrett Anders Dale

Anders Dale

Med

  • Varighet

    30 minutter