Wat Wat vul Aig bli om du ku kreip frå din vorld til uss?

Året er 2480, og jorda er ikkje leveleg stort lenger. Kan dei tomme oljebrønnane vere eit håp, kanskje ei redning? Sjur Miljeteig har laga eit scifi-inspirert lydunivers basert på synth-nostalgi, abstrakte lydkollasjar og improvisert trompet. Ane Dahl Torp framfører teksten.
 
«Solaris korrigert» av Øyvind Rimbereid vart oppført som fullskala teaterframsyning på Det Norske Teatrets Hovudscene hausten 2015/våren 16 og hausta panegyriske kritikkar og fleire Hedda-prisar – mellom anna for musikken til Sjur Miljeteig, og Ane Dahl Torps tolking av hovudpersonen «Aig». Framsyninga vart dessutan kåra til «Årets forestilling» av Heddajuryen, og var nominert til Musikkteaterprisen.
I denne konsertversjonen får Miljeteigs musikk og sjølve teksten ein enno større plass.

Øyvind Rimbereids langdikt stiller eksistensielle, samfunnsmessige og økokritiske spørsmål og er skrive på eit språk som er ein hybrid av stavangerdialekt, skotsk, engelsk, nederlandsk, dansk og gamalnorsk – kanskje eit resultat av fleirnasjonale samarbeid i oljeindustrien. Diktet har utmerka seg ved å setje det norske oljeeventyret på den poetiske dagsordenen, har hausta Kritikarprisen og er innlemma i Noregs litterære kanon.

«En gigantisk performance»

VG, terningkast 5

Teatersalong med Ane Dahl Torp og Øyvind Rimbereid

22. september kan du møte både Ane Dahl Torp og Øyvind Rimbereid i Teatersalong Solaris korrigert. Der tar de en kikk inn i Stavgersand 2480 for å se om fremtiden kan fortelle noe om oss selv i Stavanger 2022. Samtalen blir moderert av oljeunge og politisk redaktør i Stavanger Aftenblad Harald Birkevold.

Dramakortet kan ikke benyttes på denne forestillingen.

Ane Dahl Torp

Skuespiller

  • Varighet

    1 time uten pause