«Vi hadde aldri tvilt på at vi skulle seire, men at seieren skulle komme så stor og fullkommen, så stille og skjønn, som den kom i kveld, det hadde vi aldri drømt om.» Slik uttrykte kvinnesakspioneren Gina Krog seg da kampen for kvinners stemmerett ble kronet med seier for nøyaktig ett hundre år siden, i juni 1913.

Men er vi i mål? Er det viktig å ha en stemme? Blir alle stemmer hørt? Blir du hørt? Har virkelig alle borgere like rettigheter, det være seg friske, syke, gamle, unge, skeive, streite, kvinner som menn? Har alt pratet om likeverd og likestilling gått for langt eller fremstår det nettopp som prat, tom retorikk og uten vilje til endring?

Rogaland Teater gir med PARKERING FORBUDT ordet til fremtidens stemmeberettigede – unge kvinner og menn. Med en en sterk vilje til å skape, ønsker Ungdomsteatret å presentere verden sett fra de unges ståsted. Hvordan står det til med demokratiet Norge i dag?