Som et nasjonalt kompetansesenter for Barne- og ungdomsteater skal teatret søke dyktige samarbeidspartnere for hele tiden å øke vår kunnskap og heve den kunstneriske kvaliteten vi tilbyr vårt publikum.

I mange år har Barne- og ungdomsteatret (BUT) hatt et sterkt ønske om å samarbeide med dybwikdans. I 20 år har kompaniet vært aktive i den nasjonale og internasjonale diskursen omkring utviklingen av scenekunst for målgruppen 0-3 år. Dette er en målgruppe BUT ikke har hatt stort fokus på. Det er et område innen scenekunst som er i vekst og som vi svært gjerne ønsker å lære mer om. Derfor er det gledelig at logistikken endelig passet begge parter og resultatet har blitt konsertforestillingen MÅNEmåne/En sang til månen for målgruppen 0 – 24 måneder.

Om forestillingen:

I denne konsertforestillingen undres vi sammen over månen. MÅNEmåne/En sang til månen inviterer til et univers av sang, musikk og bevegelse. MÅNEmåne/En sang til månen utforsker den musikalske kommunikasjonen hvor dybwikdans gjennom melodi, rytme, puls, timing, volum og frasering inviterer de yngste barna inn i den musikalske samtalen. MÅNEmåne/En sang til månen forteller ingen konkret historie, men er inspirert av sagn og myter omkring månen.

Stavangerbaserte dybwikdans er spesialisert i scenekunst for de aller yngste og barn i førskolealder. Kompaniet har 5 forestillinger i sitt repertoar som turnerer i Europa og Asia.

dybwikdans deltok i Dansens Hus sitt prosjekt STOR kunst for små barn med forestillingen Lulla i 2017, forestillingen er blant annet invitert til Carnegie Hall i New York i 2021.

Prosjektet er et samarbeid med Rogaland Teater og hvor teatret har hatt ansvar for søm av scenografi, kostymer og konstruksjon av sceneelementer.

Forestillingen er støttet av Stavanger kommune, Rogaland kommune, Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd-ordning for musikk og Komponistenes vederlagsfond.

MÅNEmåne er en del av dybwikdans sitt 20-årsjubileum i 2019. Les mer her

Målgruppe: 0-24 måneder. Forestillingen passer ikke for eldre barn.

Forestillinger følgende tidspunkt:

7. desember:
Klokken 13:00
Klokken 14:30
Klokken 16:00

9. desember:
Klokken 10:00
Klokken 13:00
Klokken 14:30

Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Komponistenes vederlagsfond, Fond for lyd og bilde og UiS.

Forestillingen er en samarbeidsproduksjon og Dramakortet kan dessverre ikke benyttes.

  • Varighet

    40 minutter