Målet denne dagen er at barna får utfolde seg i en kreativ, skapende og lekende prosess. Det vil være en balansegang mellom tilrettelagte aktiviteter og øvelser, og fri skapende aktivitet på barnas premisser.

Workshopledere er klubbledere fra Barne-og ungdomsteatret, som har bakgrunn og videreutdanning innen barn, drama og teater.

Billetter kan kun kjøpes i billettluka (tlf 51 91 90 90) eller på mail: billettsalg@rogaland-teater.no

NB: Arrangementet er utsolgt.