Hvor kom vinden fra?
De himmelske farger?
Solen og månen… og stjernene?
Hvordan oppstod universet?

Skapelsesmyter fra hele verden

Fra tidenes morgen har mennesket stilt de samme spørsmålene. Og forsøkt å svare hverandre, så godt det har latt seg gjøre. Svarene er blitt til fortellinger, ofte om det gode og det onde, riktig og galt, sant og løgn. Felles for dem alle er at de forsøker å gi oss et holdepunkt og fotfeste i det gåtefulle … våre liv.

Skapelsesmyter fra hele verden.

En reise i fortidens fantasier

Gjennom tidene er historier blitt til myter, myter er blitt til sannheter. Og sannheter kan bli til sagn igjen … nåtidens fortid vår fremtid. Vi slutter aldri å reflektere over verdens tilblivelse.

Sammen med Teater Manus skuespiller Ipek Mehlum inviterer vi publikum med på en fasinerende reise i fortidens fantasier om hvordan verden ble til.

Kloden rundt

Vi skal fyke rundt om på kloden av i går og i dag, sveipe innom ulike skapelsesmyter fra alle verdensdeler og himmelretninger – og kanskje vil vi oppdage at det underlig nok er mange likheter, det finnes mange mytiske motiver som er i slekt. Om det skyldes påvirkning mellom ulike kulturer – eller om det er slik at menneskene er vant til å tenke i like baner når det gjelder skapelsen, det er det opp til dere å vurdere.

Teater Manu er Norges eneste profesjonelle teater som har tegnspråk som scenespråk. Forestillingen Fra ingenting.. spilles på tegnspråk, men er selvsagt åpen for alle.

Foto Thomas Kold

Ipek D. Mehlum

SKuespiller

Kjersti Fjeldstad

Stemmeskuespiller

Bentein Baadson

  • Varighet

    1 time uten pause