Første runde startet tirsdag 2. april og det er prosjekteier, Stavanger kommune, som har lagt ut planene og de er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Her er du velkommen til å komme med innspill i forbindelse med planene for prosjektet.

Planprogrammet som nå legges fram, definerer rammene for det som skal skje i området. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Stavanger museum og Rogaland Teater i museumsparken på Kannikhøyden.

I løpet av seks uker kan innbyggere, naboer og offentlige etater si sin mening om planprogrammet og alternativer. Alle innspill vil bli lest, forsikrer prosjektleder Allend Bamerni i Stavanger kommune.

Infomøte om Plan 2850 teater og museum på Kannikhøyden

Mandag 15.04.2024 kl 18:00-19:30 inviterer Stavanger kommune til infomøte i Teaterhallen. Her får du vite mer om hvilke konsekvenser nytt teater og museum får for nærmiljøet, bylandskapet, natur og kulturminneverdier. Planprogrammet, som nå er på høring, foreslår hvilke tema og alternativ som skal utredes og ikke minst hva som kan bygges på tomten.

Velkommen til Stavanger kommunes infomøte om planen for berørte og interesserte.

Møte er helt gratis, men husk å hente ut en billett!

Infomøte om nytt teater og museum

  • Varighet

    1 time og 30 minutt