Vi søker en positiv, fleksibel, dyktig og løsningsorientert teatermaler i et engasjement frem til nyttår, med muligheter for forlengelse.

Det søkes etter vikar på malersal. Stillingsprosent vil være 100% stilling fra 1. september – 13. oktober som så reduseres til 50% stilling fra 14.oktober til 31.desember 2023. Tiltredelsen er etter avtale og søkeren bør ha relevant bakgrunn og erfaring som teatermaler. 

Ansvarsområde

Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter bl.a nyproduksjon og vedlikehold av kulisser, utføring av nye og gamle maleteknikker, maling av store scenetepper, skulpturering, støping, tapetsering, patinering av kostymer osv. Kreativitet og materialforståelse samt erfaring og kunnskap om form og farge /tidsepoker legges til grunn for ansettelse. Teatermaleren må kunne samarbeide samt også jobbe selvstendig, og serviceinnstilling er en absolutt forutsetning. 

Avdelingen utfører all egentransport og førerkort kl. B er en fordel. 

Anvarsområdet

Teatermaler er organisatorisk plassert under lederen for malersal og arbeidsområdet er teaterets verksteder, prøvelokaler, scener, lagre og ellers andre lokasjoner teatret til enhver tid drifter.

Om arbeidsgiver

Rogaland Teater som samfunnsansvarlig bedrift, er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, eller kulturell bakgrunn. Evne til samarbeid og selvstendig arbeide vektlegges. (Søkeren må beherske norsk både skriftlig og muntlig)

Betingelser

Lønnsbetingelser for stillingen i henhold til egen tariffavtale med Spekter og Lo-Stat/Fagforbundet

For nærmere informasjon kontakt Marita Skogen/Leder Malersal +47 93 65 30 41.

Søknadsfrist 25.august. 

Tiltredelse 1.september. 

Utfyllende søknad med CV sendes elektronisk til post@rogaland-teater.no

Merkes «Ledig stilling Teatermaler.» 

 

Foto Stig H Dirdal