– En kveld med en julekonsert som varmer i førjulstiden.

«Ingen er unyttig i denne verden som letter byrden for en annen» og tradisjonen tro stiller skuespillere, ansatte, musikere og artister tilknyttet Rogaland Teater opp til en musikalsk dugnad i form av en mangfoldig gavepakke av en julekonsert!

Gled deg til en førjulskonsert med en bred vifte av kunstneriske innslag og et stort sosialt engasjement!

Delt glede er dobbelt glede! Ta med deg familie, venner, og (u)kjente på førjulskonserten søndag 4.desember kl 19:30.

Me jule deg opp arrangeres til støtte for, og i samarbeid med, Kirkens Bymisjon Stavanger.

Litt om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en norsk ideell organisasjon som arbeider for å hjelpe og støtte sårbare og marginaliserte grupper i samfunnet. Organisasjonen ble grunnlagt i 1855 av soknepresten og samfunnsreformatoren Hans Nielsen Hauge, og har siden den gang arbeidet for å gi hjelp og støtte til mennesker som sliter med sosial ekskludering, fattigdom, rus, psykiske lidelser eller andre vanskeligheter.

Kirkens Bymisjon driver en rekke ulike tiltak og prosjekter, som alle har til formål å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner. Dette kan være alt fra å tilby mat og husly til mennesker som lever på gaten, til å gi rådgivning og terapi til mennesker som sliter med psykiske problemer.

Organisasjonen har også en viktig rolle i å jobbe for å bekjempe fattigdom og sosial ulikhet i samfunnet. Kirkens Bymisjon arrangerer blant annet ulike tiltak og prosjekter som har som mål å gi mennesker i sårbare situasjoner muligheter til å komme seg ut av fattigdom og inn i arbeidslivet.

Kirkens Bymisjon er en organisasjon som baserer seg på frivillig innsats og donasjoner fra privatpersoner og bedrifter. Organisasjonen er avhengig av støtten fra samfunnet for å kunne fortsette å hjelpe mennesker i nød og jobbe for en mer rettferdig og inkluderende samfunnsutvikling.

Me jule deg opp har blitt en tradisjon i Stavanger-regionen, og en fin anledning for kulturinstitusjoner til å bidra med støtte til det viktige arbeidet som gjøres av Kirkens Bymisjon.