Rogaland Teater er et av landets mest spennende teatre og har siden etableringen i 1947 begeistret, forarget, gledet og engasjert et stort publikum. Teatrets samfunnsoppdrag er å sørge for at alle får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet.

Rogaland Teater gjør spillerommet større!

Nåværende teknisk sjef fratrer sin stilling til fordel for nye og spennende oppgaver ved Den Norske Opera & Ballett, og vi søker nå hans etterfølger. Stillingen inngår i teatrets ledergruppe og er organisatorisk underlagt direktøren. Stillingsbrøken til teknisk sjef er 100% fast stilling og med tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjonskrav

På et kreativt hus med mye aktivitet trenger vi en teknisk sjef med et stort spekter av kvalifikasjoner. Vi søker en person med:

 • Relevant utdannelse og/eller erfaring fra scene/eventproduksjon.
 • God erfaring med prosjektledelse
 • God forståelse for økonomi og ressursstyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

For å lykkes i denne stillingen må du være strukturert, relasjonsbyggende, resultatorientert, ha evne til å jobbe selvstendig samt ha gode samarbeidsegenskaper.

Ansvarsområder

Vår tekniske sjef har det overordnede ansvaret for Rogaland Teaters tekniske avvikling av prøver og forestillinger på de til enhver tid definerte prøvelokaler og scener. Teknisk sjef skal bidra til videreutvikling av effektive arbeidsprosesser for planlegging, styring og oppfølging av de kunstneriske prosjektene. Dette skjer i samarbeid med øvrig ledelse på teatret og inkluderer også ivaretakelsen av sikkerhet og HMS tilknyttet de tekniske avdelingene.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for den operative driften av teatrets prøvelokaler og scener, verksteder og lager med tilhørende ressurser og utstyr.
 • I samarbeid med produksjonssjef har teknisk sjef ansvar for planlegging og organisering av den tekniske fremdriften i forbindelse med teatrets produksjoner.
 • Overordnet kontroll av ressursbruk, tidsfrister og økonomiske rammer
 • Budsjettansvar
 • Levere på tidsfrister i forbindelse med dekor og kostyme
 • Ansvarlig for ramme,- skisse,- og modellmøter
 • Overordnet ansvar for HMS på verksteder og i sceneteknisk avdeling.
 • Personalansvar for verksteder og scenetekniske avdelinger.
 • Kontinuerlig utvikling av organisasjonen i samarbeid med ledergruppen.

Vi tilbyr en utfordrende og allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter i et trivelig og kreativt miljø, samt gunstige ferie- og pensjonsordninger.

Rogaland Teater er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn og kulturell bakgrunn.

For nærmere opplysninger kontakt:
Direktør Ellen Math Henrichsen: 915 32 019
Teknisk sjef Stian Bru: 488 99 711

Søknadsfrist 26.01.2024 Søknad med cv sendes elektronisk til post@rogaland-teater.no og merkes «Teknisk sjef»