Rogaland Teaters samfunnsoppdrag er å legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud – og vi i Lyse har på vår side en lang tradisjon for å være en samfunnsbygger i og for regionen. Gjennom et spennende samarbeid har vi nå lagt til rette for at elever og studenter fra VGS-nivå til universitet kan søke om gratisbilletter på Rogaland Teaters oppsetninger.

Vi lever i en turbulent tid og derfor anbefaler vi spesielt ungdommen og de unge voksne en tur i teatret. Hvorfor? Fordi teater er viktig. Det er viktig fordi det dreier seg om erkjennelse, om det å utvikle seg som menneske. Teater dreier seg om det å leve i spenningsfeltet mellom oss selv og den kultur vi er en del av. Det skal vise oss våre verdier, våre konflikter og våre valg – oppsetningene skal ikke belære og absolutt ikke forkynne, men være til glede, pirre nysgjerrigheten, og gjerne provosere. Det ønsker vi i Lyse å bidra til at flere unge voksne får oppleve.

Er du lærer og ønsker å søke om billetter til din klasse?
600 billetter skal deles ut hvert år i tre år, og lærere/klassekontakter kan søke på vegne av sine elever. Kunne du tenke deg å ta med dine elever på Hedda Gabler, Orlando, Diktatoren eller noe annet spennende fra vårprogrammet, fyll inn søknadsskjemaet. Her ligger det også link til vårens teaterprogram. Du og klassen din kan søke om billetter til et spesielt stykke, eller dere kan søke generelt.
Søknadsskjema finner du her
Første søknadsfrist er 1. mars, og klasser som får tildelt billetter blir kontaktet innen 15. mars. Lykke til!