Rogaland Teater er et av landets mest spennende teatre og har siden etableringen i 1947 begeistret, forarget, gledet og engasjert et stort publikum. Teatrets samfunnsoppdrag er å sørge for at alle får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet.

Kvalitetsfolk søkes!

Vi trenger flere kvalitetsfolk på laget og søker nå en rekvisitør/rekvisittmaker i 100% fast stilling. Vi søker etter en kreativ, selvstendig og ryddig person med gode samarbeidsevner. Du vil få en spennende og utfordrende jobb i et kreativt og omfangsrikt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgave

En rekvisitør har ansvar for å skaffe til veie alt av rekvisitter som skal brukes i en forestilling og skal betjene produksjonen på best mulig måte.

For å finne de rette rekvisittene jobbes det tett opp mot en scenograf og instruktør.

Arbeidsoppgavene i produksjonsfasen er varierende og omfatter blant annet:
Finne relevant informasjon om tidsepoker, stil og hva” tingene” skal fortelle.

Tilvirke rekvisitter til våre teaterproduksjoner, som innbefatter at man lager, skaffer, kjøper og låner rekvisitter, og tilrettelegger disse for skuespillere og produksjonen.

Sying, snekring, tegning, maling/patinering, matlaging, pyroteknikk, oppfinnelser og arbeid i photoshop/indesign.

Ansvarsområder

Rekvisitøren skal ha oversikt over rekvisittene, vite hvor de til enhver tid befinner seg, holde orden på lager og ha budsjettansvar for hver produksjon.

Rekvisitøren må ta ansvar for sine arbeidsoppgaver og jobbe selvstendig innenfor sitt arbeidsområde i forhold til resten av produksjonsapparatet.

Det krever evne til samarbeid og til å arbeide med flere ting på en gang og under til tider stort arbeidspress for å lykkes.

Under avvikling av forestilling krever jobben stor nøyaktighet og presisjon når det gjelder å gjøre klar en forestilling og å betjene denne underveis.

Kvalifikasjoner

Søkere bør ha håndverksbakgrunn, være kreative, fleksible, oppfinnsomme og praktiske.

Søkere bør ha gode datakunnskaper.

Serviceinnstilt og har gode sosiale ferdigheter / samarbeidsevner / ryddig.

Selvstendig, ha endringsevne / – vilje.

Det er en forutsetning at søkeren behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Søkere med relevante fagbrev, gode kunnskaper innen grafiske digitale verktøy og bred og allsidig håndverkserfaring vil bli prioritert.

Sertifikat kl. B er nødvendig.

Det kreves at vedkommende tar sertifikat i pyroteknikk.

Mer om stillingen

Stillingsbrøk: 100% i fast stilling
Stillingen inngår i en skiftordning.
Gode ferie og pensjonsordninger
Lønnsbetingelser for stillingen i henhold til egen tariffavtale med Spekter/Fagforbundet.

Henvendelser angående stillingen kan rettes til leder, rekvisittavdeling: Wenche Solgård tlf 41 33 51 56 eller e-post wenche.solgard@rogaland-teater.no

Søknadsfrist: 09.08 2024

Tiltredingsdato: 25.11.2024

Søknaden sendes elektronisk til post@rogaland-teater.no